خانه / گردشگری / تاریخی – باستانی

تاریخی – باستانی

چهارباغ

عباس آباد اصفهان

چهارباغ یکی از خیابان‌های تاریخی و اصلیِ اصفهان است و به دو بخشِ چهارباغ بالا و چهارباغ عباسی بخش می‌شود. چهارباغ عباسی یکی از خیابان‌های تاریخی شهراصفهان است که بین دروازه دولت و سی وسه پل قرار دارد. دو قسمت چهارباغ عباسی و چهارباغ بالا در عصر شاه عباس یکم …

ادامه نوشته »

میدان عتیق اصفهان

میدان عتیق اصفهان

میدان عتیق اصفهان میدان عتیق همچنین مشهور با نام‌تاریخی میدان کهنه ونام فعلی میدان امام علی ، نام میدانی واقع در مرکز شهر اصفهان است که از احیای سبزه‌میدان با مسجد جامع ایجاد می‌گردد که متشکل از چهار فضای اصلی شامل مجموعه میدان اصلی، جلوخان مسجد جامع، مجموع زیر گذره …

ادامه نوشته »